iSures Flash Sale Countdown plugin for WooCommerce

1.0.0

500.000 đ

Plugin tạo thời gian đếm ngược chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, hỗ trợ countdown cho cả sản phẩm đơn và sản phẩm biến thể. Đồng thời tích hợp tính năng tính tổng tiền khi thay đổi số lượng sản phẩm.

Phù hợp cho

Woocommerce

Xem demo
Danh mục:

iSures Flash Sale Countdown plugin for WooCommerce

500.000 đ

Xem demo
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x